Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. VSV za rok 2013

Zápis

z jednání 7. výročního shromáždění

 

konaného dne 11.4.2014

 

  1. prezence účastníků, převzetí vyúčtování za rok 2013, vyúčtování oken, přeplatky, volba skrutátora p. Šlapák, volba ověřovatele zápisu pan Šorna

  2. Zprávu za rok 2013, výsledky hospodaření a účetní uzávěrku přednesl předseda. Předseda navázal na minulé výroční shromáždění, kde jsme odhlasovali trestní oznámení na neznámého pachatele: že nejsme spokojení s nezákonnými postupy ve správním řízení na naši plynovou kotelnu ani dohřev TUV plynem. Pan Mrkvička nedokázal porušení zákona naším svj, ani zněním zákona, které by nám zakazovalo instalovat plynové kotle, přesto rozhodl o zamítnutí! Jeho zvolání o zamítnutí plynové kotelny nemá oporu v zákoně, je tudíž nezákonné. Poslanci odmítli bez udání důvodů prodat pozemek pod komín. Správní řízení se zvrhlo v pronásledování jednoho občana. Pan policejní rada se tvářil, že nám pomůže, ale ve skutečnosti zakryl nezákonností policie ve vyšetřování. Také sdělovací prostředky nám nepomohly. Novinářům, hlídacím psům demokracie neleží na srdci problémy občanů, když je způsobí pravice. O těchto skutcích účelově mlčí. Tuto situaci lze zvrátit jen o volbách, všichni půjdeme k volbám, a již dnes víme, koho nebudeme volit. Dále byla řeč o stížnostech na přetápění bytů, žádný noční útlum a další problémy, které vlastníkům způsobuje teplárna je proto, aby mohla hodně fakturovat. Teplárna s námi nekomunikuje, pokud jde o její výpadky dodávek. V kapitole opravy byly konstatovány největší opravy: Střechy, napájení TUV, zatékání na chodbu, výměna šroubů u kolektorů, oprava izolací na potrubí na střeše, vylomené dveře u sklepa opravil pan Šorna, zatmelení kolektorů silikonem proti zatékání spodní hrany provedl předseda, nátěr betonových patek proti vodě horní hrany patek provedl předseda, zvonky – nejdou otvírat dveře přes domácí telefon (p. Pešl) opravu zámku provede pan Šo, odstranění grafiti provedl pan Šorna. Stížnosti na úklid pani Šťastnou a Pekařovou. Revize plynu. Nepřítomni byli pan Pešl, Jonáš, Hrdina, Plechatý – zapomněli. Dále nepřítomni: pani Nováková a slečna Šťastná. Na stoupačce, kde je pani Nováková a Šťastná nemohla být provedena připravená výměna kohoutů plynu před plynoměrem. Následuje rekonstrukce rozvodu plynu. Byla vyprojektována panem Holákem. Byla dojednána realizace. Termín zatím stanoven nebyl, realizace bude vlastníkům oznámena obvyklým způsobem. Regulace topení: z.č.318 nám ukládá: sv zajistí regulaci dodávky tepla. Tuto regulaci má již pan Jonáš ve svém domě, také jsme požádali projektanta o zpracování projektu za naši DPS, ale pro nás regulace zřejmě nebude. Pan Ing. Míka po projednání v teplárně, která nemá námitek při realizaci za DPS, přesto nám odmítl projekt vypracovat. Teplárna nám zabrání naplnění znění tohoto zákona. Ze zákona máme mít namontované měření tepla v bytech. K montáži nedošlo, neboť nás pan Plechatý na chodbě vykřičel, že do bytu nikoho nepustí atd.. Svědci by mohli vyprávět. Majitel firmy odmítl čekat na nový termín a zakázku zrušil. V případě, že dostane svj pokutu, bude přeúčtována panu Plechatému a exekučně vymáhána, zajistí výbor. Zároveň výbor udělí pokutu panu Plechatému dle znění stanov, za neumožnění vstupu do bytu a zmaření investice, včetně úhrady již vzniklých nákladů.

Bylo provedeno seznámení s hospodařením a účetní uzávěrkou, přečteno usnesení, schváleno bez připomínek.

  1. Diskuse. Byla směrována k rozdílu v naměřených hodnotách v bytech u SV i TUV. Neměřené odběry TUV tuto vodu ostatním vlastníkům neúměrně prodražují. Výbor proto uskutečnil okamžitou výměnu vodoměrů, které jsou ovlivnitelné. Rozdíl skoro 200 m3 vody nám vodu prodražil a platili jsme za některé jedince.

 

 

Zapsal: Řídící schůze:

 

 

Ověřil: